Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Opšti uslovi i uslovi upotrebe sajta https://dan-kuhinje.rs

Odgovornost
Sve informacije i materijali na ovom sajtu su informativnog karaktera.

Dan studio d.o.o. će se truditi za optimalni rad sajta ali ne preuzima nikakvu odgovornost i obavezu za nekorektnu primenu. Svi korisnici koriste ovaj web na vlastitu odgovornost. Dan studio d.o.o., kao i svako drugo pravno ili fizičko lice, koje je učestvovalo u izradi ovog sajta ili su još uvek uključeni u nadgradnji sa novim materijalima, ne odgovara za bilo kakvu štetu, koja bi nastala iz dostupa ili korišćenja informacija i materijala na ovom sajtu. Takođe ne odgovara za moguće greške i propuste u samom tekstu.

Dan studio d.o.o. takođe ne može biti odgovoran za bilo kakve štete (uključujući i one izazvane virusima) softvera ili bilo kog drugog softvera, s kojim je moguće dostupati ovom sajtu, posećivati ga ili koristiti ovaj sajt.

Dan studio d.o.o. se trudi za tačnost informacija na ovom sajtu, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i potpunost.

Korišćenje informacija i materijala

Informacije i materijale, prikazane na ovom sajtu, možete preuzeti sa interneta za ličnu upotrebu ali ni u jednom primeru ne smete na bilo koji način menjati obaveštenja o autorskim pravima, niti prava intelektualne svojine ili obaveštenja o drugim pravima.

Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala za gledanje i čitanje u nekomercionalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribuiranje, modificiranje i objavljivanje informacija i materijala s ovog sajta ili njihovo slanje po pošti i publiciranje na bilo koji drugi način brez predhodne pismene dozvole, je zabranjeno.

Dan studio d.o.o. ne odgovara za dizajn i sadržaj web sajtova, koji su na bilo koji nač;in povezani sa https://dan-kuhinje.rs

Za posetu i korišćenje povezanih sajtova sa ovim sajtom je odgovornost Dan studio d.o.o. u svim primerima izključena.

Sav materijal na ovom sajtu je autorski rad i intelektualno vlasništvo Dan studio d.o.o. i autora sajta dan-kuhinje.rs

Bilo kakvo kopiranje i (ili) bilo umnožavanje ovog sajta, delova ovog sajta ili bilo kog materijala objavljenog na ovom sajtu, bez pismenog odobrenja autora nije dozvoljeno.

Ovaj sajt koristite na vlastitu odgovornost.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornosti za sadržaj i verodostojnost objavljenih informacija.

Pridržavamo pravo da promenimo uslove u bilo kom trenutku poslovanja.

Zaštita podataka

Dan studio d.o.o. automatski prikljuplja sledeće informacije o korišćenju ovog web sajta kao što su

  • informacije, koje stranice najčešće posećujete,
  • koliko posetioca dnevno poseti ovaj sajt,
  • koliko vremena posetioci ostanu na pojedinoj strani.

Ove informacije su anonimne. Dan studio d.o.o. koristi ove informacije za sopstvene potrebe i ne prosleđuje ih trećim osobama.

Pridržavamo pravo, da informacije objavljene na ovom sajtu možemo promeniti u bilo kom trenutku.
Ovi uslovi i sve promene su za posetioce ovog sajta obavezni, zato preporučujemo, da ih v primeru korišćenja ovog sajta pratite.

Posetom i korišćenjem ovog sajta slažete se sa uslovima navedenim ovde i da ste o njima obavešteni.
U slučaju, da se sa uslovima ne slažete, molimo vas, da ovaj sajt više ne posećujete niti ga koristite.

Dan Studio d.o.o., Studio Kuhinja Beograd

Pozovite